Специфичната плътност на бирата преди ферментация. Мярка за цялото съдържание на твърди вещества разтворени в мъстта сравнено с плътността на водата, която се счита за 1.000

анг. Original Gravity (OG)

« Back to Glossary Index