Нивото на кислород, разтворен в бирата. Кислородът е слабо разтворим в подобни на вода течности, така че само ограничено количество ще се разтвори, обикновено между 12mg и 20mg на литър, в зависимост от температурата. Необходими са обаче само малки количества за окисляване на чувствителните вкусови съединения и кислородът лесно ще компрометира пивната мъст и бирата, ако бъдат използвани.

анг. Dissolved oxygen (DO)

« Back to Glossary Index