Процес на рециркулация на пивната мъст през зърненото легло преди промиването му.

анг. Vorlauf

« Back to Glossary Index