Съкращение от Recirculating Infusion Mash System, тип система за озахаряване с рециркулация и директно топлоподаване.

анг. RIMS

« Back to Glossary Index