Кехлибарена на цвят бира, приготвена от светъл малц. Произходът на този ейл е английски и е характерен със светлия си цвят, хмелен характер и пивкост.

анг. Pale ale

« Back to Glossary Index