Аромат, напомнящ на развалени яйца или изгоряла клечка кибрит. Обикновено е страничен ефект от някои видове дрожди или от осветляване на бирата.

анг. Sulfur

« Back to Glossary Index