Бира с по-леко тяло и алкохол, която може да се пие и по-време на работния ден.

анг. Session Beer

« Back to Glossary Index