Сладката пивна мъст представлява течната фаза, която отделяме от твърдата фаза (малцовите трици) след процеса изцеждане на майша/малцовата каша. Това е концентрирания филтрат, който по-късно ще рзредим с промивните води и ще съберем цялото количство на пивна мъст преди варене.

анг. First runnings

« Back to Glossary Index