Смилането разчупва зърната преди майшуване и така поставя съдържанието им в контакт с топлата вода. Това позволява разтварянето и разграждането им от ензимите. Малцовите мелници трошат зърната между 2, 4 или 6 вала, въртящи се в противоположни един на друг посоки, като целта е зърното да се раздроби, но не да се смели на брашно. Това частично смилане (на едри парчета) е особено важно за да се запазят цели люспите и така да спомогнат за формирането на филтриращо “легло” на дъното, позволявайки пивната мъст да бъде отделена от малцовия шрот (трици) в края на майшуването.

анг. Milling

« Back to Glossary Index