Еластично органично вещество, което се произвежда от някой растения. Хумулонът и лупулинът например са горчиви смоли, които се срещат в хмела.

анг, Resin

« Back to Glossary Index