Аналитичен метод и скала за определяне на цвета на бирата. Колкото по-висок е SRM, толкова по-тъмна е бирата. В бирата SRM варира от 2 до 45 и нагоре.

анг. Standard Reference Method (SRM)

« Back to Glossary Index