Да се елиминират всички форми на живот, бактерии и вируси, чрез химически или физически средства.

анг. Sterilize

« Back to Glossary Index