Липиди, които участват в изграждането на клетъчната стена на дрождите. За синтеза им се изисква кислород. Дрождите могат да се размножават и без кислород по време на ферментацията, но ако ще се използват за повторно засяване трябва да им се осигури достатъчно кислород, за да имат възможност да произвеждат стероли.

анг. Sterols

« Back to Glossary Index