Характеристика на вкуса на бирата, основно причинена от танини, оксидирани феноли и различни алдехиди. Стипчивостта може да причини свиване на тъканите в устата, което може да се възприеме като сухо усещане.

анг. Astringency

« Back to Glossary Index