Утайка, която се характеризира с по-малки размери на частиците от тези на горещата утайка. Тази утайка се състои от липиди, протеини и танини. Нейното отделяне се извършва на 6тия час след започването на главната ферментация.

анг. Cold break

« Back to Glossary Index