Метод на майшуване, при който температурата на майша се повишава чрез добавяне и рабъркване на гореща вода. По този начин се постига достигане на целевата температура на майша.

анг. Step Infusion

« Back to Glossary Index