Техника, при която се добавя хмел по време на ферментацията, за да се увеличи ароматът и хмеловият вкус на бирата, без да се увеличава горчивината ѝ.

анг. Dry hopping

« Back to Glossary Index