Технологичен етап в пивоварния процес, при който бирата съзрява/отлежава след приключилата ферментация, с цел формиране ароматно-вкусовия ѝ профил.

анг. Conditioning

« Back to Glossary Index