Стипчиви полифенолни съединения, които могат да причинят мътност в бирата. Също така могат да свържат големите протеини, за да ги спомогнат за утаяването им. Танините се намират най-често в триците и в части и люпите на хмеловите шишарки.

анг. Tannins

« Back to Glossary Index