Твърдостта на водата е равна на концентрацията на разтворени калциеви и магнезиеви йони. Обикновено се изписва като ppm от (CaCO3).

анг. Hardness

« Back to Glossary Index