Режимът на майшуване, който включва постепенно повишаване на температурата. Типичните стъпки включват една температурна пауза при 35-40 ° C за разграждане на b-глюкани, друга при 50 ° C за разграждане на протеини, трета при 65 ° C за озахаряване на нишестето и окончателно покачване до 75 ° C, за да се спре ензимната активност чрез денатурация.

анг. Temperature programmed mashing

« Back to Glossary Index