Оборудване за бързо охлаждане на мъстта.

анг. heat exchanger

« Back to Glossary Index