Консистенцията, плътността и усещането за пълнота, създавано от бирата в устата.

анг. Body (or mouthfeel)

« Back to Glossary Index