Утаени протеини, танини и липиди, формирани в гореща мъст по време на варене и в студена мъст във ферментатора. В идеалния случай трябва да останат в казана за варене и ферментатора, когато пивната мъст и бирата се преточват, тъй като могат да причинят помътняване и нежелан микробиологичен растеж.

анг. Trub

« Back to Glossary Index