Циклични органични съединения, присъсващи в пивната мъст, притежаващи характерни вкусове и аромати. Ароматични алкохолни феноли се отделяни от дрождите по време на ферментация и може да придадат флорален характер на бирата, ако превишат 200 mg на литър. Други феноли не са толкова желани. Хлорфенолът, възникващ от реакцията на фенол с хлор, има много остър “медицински” вкус и аромат дори при много ниски нива. Пикантни, подобни на карамфил аромати се произвеждат от декарбоксилирането на фенола ферулова киселина, налична в малца, във 4-винил гваякол Тази реакция се катализира от дивите дрожди и може да означава зараза. При пшеничните бири, обаче, тези аромати са желани и затова се правят с подходящите щамове, които да произведат тези феноли.

анг. Phenols

« Back to Glossary Index