Еднопосочен клапан, често изработен от стъкло или пластмаса, който се монтира на ферментатора и позволява на въглеродния диоксид да излиза от него, като същевременно предпазва от дивите дрожди, бактерии и замърсители.

анг. Fermentation Lock

« Back to Glossary Index