Съдът, в който се извършва процесът на ферментиране на пивната мъст. Обикновено се изработва от неръждаема стомана. Ферментационните съдове могат да имат различна форма и устройство. Най-често използван е цилиндрично-коничният съд, който също може да има и охлаждаща риза за регулиране на температурата на ферментацията.

анг. Fermenter

« Back to Glossary Index