Ферментационната степен показва каква част от първоначалното екстрактно съдържание е изферментирала до момента на измерване.

анг. Attenuation

« Back to Glossary Index