Процес, при който дрождите произвеждат етанол и въглероден диоксид от ферментируеми захари. Енергията също се произвежда и използва от клетката за растеж и размножаване.

анг. Fermentation

« Back to Glossary Index