Захари, които могат да бъдат изферментирани от дрождените клетки, в следствие на което се произвежда етилов алкохол, С02 и се отделя топлина.

анг. Fermentable Sugars

« Back to Glossary Index