Фенолно съединение, освободено от малца и превърнато в пикантни вкусове като винил гваякол от диви дрожди. Това може да се възприема като неприятен вкус при стандартните бири, но е важна характеристика на автентичните пшенични бири.

анг. Ferulic acid

« Back to Glossary Index