Апарат използван за разделяне на мъстта от шрота и промиването му с гореща вода, с цел извличане на останалите захари по зърното. Представлява съд с плоско решетъчно дъно, през което се промиват триците, ножове за разсичане и глави за промиване с вода.

анг. Lauter tun

« Back to Glossary Index