Метод за избистряне на готовото пиво след ферментацията му и предшестващ бутилирането. Има няколко степени на филтрация и отстраняване на твърдите частици. Като филтриращ агент се използва Кизелгур – диатомитна пръст, образувана от микроскпочни скелети на едноклетъчни водорасли.

анг. Filtration

« Back to Glossary Index