Процесът на отделяне на сладката мъст (преди варене) от използваното зърно във филтриращ апарат.

анг. Lautering

« Back to Glossary Index