Способността на дрождите да се обединяват заедно и така да плават или да се утаяват бързо. Флокулацията се контролира генетично и обикновено се инициира към края на ферментацията, когато нивата на захари са ниски и алкохолът е висок. Дрождевите щамове се различават по своята флокулационна способност и така показват различни способности да избистрят по време на съзряването и да се натрупавт при лагеруване.

анг. Flocculation

« Back to Glossary Index