Позната също като плодова захара, фруктозата се отличава от глюкозата по това, че има кетонна група, вместо алдехидна такава.

анг. Fructose

« Back to Glossary Index