Процесът на разтваряне или разлагане на химична структура във вода чрез химични или биохимични средства.

анг. Hydrolysis

« Back to Glossary Index