Съд за филтриране на хмела, докато пивната мъст се изтича от съда за варене. На този етап може да се добави допълнително хмел за специфичен аромат.

анг. Hop back

« Back to Glossary Index