Летливата органична фракция от хмела, на която се дължат основните ароматни качества. 300 различни съставки са отличени в тази фракция. Три групи са познати – въглеводороди, химично свързани кислородни съединения и химично свързани сулфурни съединения.

анг. Hop oils

« Back to Glossary Index