Восъчни материи извлечени от хмела чрез органични разтворители. Леката смолиста фракция (която се разтваря в хексан), съдържа aлфа и bета киселините.

анг. Hop resins

« Back to Glossary Index