Извлечени смоли и масла от хмела чрез органични разтворители или течен въглероден диоксид.

анг. Hop extract

« Back to Glossary Index