Humulus lupulus: Главна пивоварна съставка, която се добавя при варенето за горчивина и хмелов аромат. Многогодишно растение, което може да достигне до 6 м височина със завъртащи се по часовниковата стрелка филизи. Съществуват мъжки и женски растения, но само женските дават шишарки. Могат да бъдат опрашени с полен от мъжките растения, но това не е предпочитана практика в континенталното отглеждане, въпреки че е типична при британските хмелове. Приспособяван към пивоваренето в последните 1000 години, хмелът е основна черта на модерните бири на които придава горчивина от алфа горчивите киселините и аромат от въглеводородни и оксидни масла. Вместо тях може да се добавят хмелни масла, които представляват подбрани извлеци на горчивина и ароматни съставки.

анг. Hops

« Back to Glossary Index