Главната a киселина извлечена от хмела. Преобразува се в горчив изо хумулон чрез варене.

анг. Humulone

« Back to Glossary Index