Цимазата е ензимен комплекс от 13 отделни ензима. Цимазата катализира гликолизата, ферментацията на захар до етанол и въглероден диоксид.

анг. zymase

« Back to Glossary Index