Националната бира на Шотландия. Този вид бири са по-слабо охмелни и по-малцови от другите британски ейлове, имат по-сладък вкус поради по-висока финална плътност. Присъствието на диацетил може да бъде по-изразено предвид малцовия характер на бирата.

анг. Scotch ale

« Back to Glossary Index