Твърдите остатъци след промивката. Състои се от люспи, ечемичен ембрион, корени, неразтворени нишестени зърна и утаени протеини и танини. Отработеното зърно обикновено се използва като храна за животни или за компостиране, но може да се добави и храни, като бисквити и крекери.

анг. Spent grains

« Back to Glossary Index