Заявление за членство

Членският внос е 50лв на година и може да се плати чрез банков превод до:
Получател: АСОЦИАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ПИВОВАРИ В БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG79BPBI79421200024076  SWIFT: BPBIBGSF
Основание за плащане: Членски внос за г.