Mosaic Amber Ale

 

American Amber Pale Ale (70%)
0.5 kg – CaraAmber (10%)
0.5 kg – Melanoidin (10%)
0.5 kg – CaraMunich II (10%)

 

Майшуване:

  1. 60 минути на 65°С
  2. 15 минути на 72°С
  3. Промиване с вода на температурата 78°С

Хмел:

15 g – Summit, Type: Pellet, AA: 16.9% за 75минути, 
10 g – Mosaic, Type: Pellet, AA: 13.3% за 10минути
70 g – Mosaic, Type: Pellet, AA: 13.3, сухо охмеляване за 4 дни, влага се 48аса след започване на ферментацията

Общо време за варене – 70мин.

Дрожди:

US – 05 на 20-23 градуса

Преди бутилиране/кегиране се избистря с желатин.

 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email